Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectmanager (20 uur per week) - Den Haag (en bereidheid te reizen andere locaties), Zuid Holland

2019-05-13 06:45:02
Inzet per . 01-06-2019
Inzetperiode: . 3 maanden
optie op verlenging:  . ja,  6 maal 3 maanden
Contracturen: . 20 uur per week
Richttarief inkoop: € 75
Deadline aanleveren CV’s: Uiterlijk 16-5-2019

=============================================================================
Opdracht-/functiebeschrijving
• Voor dit project zoeken we een bestuurlijk ingestelde projectleider of projectmanager die in opdracht van de taskforce het project “Data Contract en overdracht” gaat organiseren.
• Projectleider moet goed kunnen schakelen met partners die ICT, juridisch of bestuurlijk georiënteerd zijn
• De projectleider zal voor de dagelijkse werkzaamheden worden gestationeerd bij RVO.nl en aan de taskforce rapporteren.
• Zowel de NCG als RVO leveren ondersteuning en menskracht voor dit project, waaronder juridische expertise (o.a. contracten en AVG)
 
Als projectleider bij RVO in het algemeen ben jij verantwoordelijk voor:
• Projectvoorbereiding en planvorming conform geldende projectmanagementafspraken binnen RVO
• Afstemming met de opdrachtgever en inrichting/bemensing van de projectorganisatie.
• Maken van projectplannen (Projectopdracht, Plan van aanpak/PID) en –begrotingen;
• Dagelijkse aansturing van de projectmedewerkers vanuit RVO en de ICT (software) delivery organisatie (DICTU of eventuele andere leveranciers);
• Verantwoordelijk voor scopedriehoek tijd, geld en resultaat (kwaliteit);
• Opstellen van periodieke rapportage, verantwoording en decharge;
• Afstemmen van de projectdeliverables met de betreffende product owners, gebruikers en andere stakeholders.
• De projectleider is verantwoordelijk voor de inrichting en actualisering van het projectdossier.
• Inrichting van de werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement RVO.
 
Achtergrond
De versterking van gebouwen in Groningen die nodig is als gevolg van gaswinning in het Groningenveld zal - net zoals het afhandelen van schade -overgaan van private naar publieke afhandeling. Op basis van de bestuurlijke afspraken zullen ook de overige taken die nu nog bij de NAM liggen zoveel als mogelijk worden omgezet naar het publieke domein. Om dit te bespoedigen is er door EZK DG Groningen Bovengronds (DGGB) een taskforce ingericht. Aan deze Taskforce nemen naast DGGB deel de NCG en RVO.nl. 
 
Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!
  • Ervaring bij overheidsorganisatie: >4 jaar
  • aantoonbare ervaring in het managen van projecten met meerdere stakeholders met soms tegengestelde belangen
Wensen
  • Verbinder
  • Cummunicator die stakeholders in woord en beeld meeneemt
  • Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen.
  • Heeft focus: doelgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uitIs procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief
  • Is in control:- Effectief, Realistisch, efficiënt, Overzicht, Voorspelbaar, bewaakt, Zorgvuldig
  • HBO werk en denkniveau
  • IPMA-C
  • Organisatiesensitiviteit, CreatiefPartner die adviseert, begeleidt, Betrouwbaar,Toegankelijk
Bijzonderheden
De werkzaamheden zullen zowel in Den Haag als op andere dagen in het noorden (Assen, Groningen, Appingedam) worden verricht.
 
Datum intake zsm
Start datum 01-06-2019
Eind datum 31-08-2019(met optie op verlenging)