Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectmanager Digitalisering - Almelo & Zutphen, Gelderland/Overijssel

2019-05-10 08:18:21
Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Projectmanager. 

De projectmanager faciliteert de ketenpartners zo maximaal mogelijk in de digitalisering en archivering van papieren en digitale processtukken. Ontwikkel en beheer hiervoor een voorziening die digitale intelligente metadatering mogelijk maakt van digitale én gescande processtukken.

Op te leveren resultaten:
- Generieke voorziening om digitale en gescande processtukken te voorzien van vereiste metadata;
- Compliant zijn aan de Archiefwet;
- Door toepassing van AI software automatische metadatering maximaliseren;
- Uniformiteit in digitalisering binnen SRK.

Eisen:
- De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 36 uur  per week voor de duur van de projecten;
- De kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO+/WO;
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in het samenwerken met ketenpartners in de strafrechtketen zoals OM, DJI, Politie, CJIB, Rechtspraak en Justitie. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv;
- Kandidaat is 1 juni 2019 beschikbaar;
- Kandidaat heeft 10 jaar ervaring als projectmanager;
- Kandidaat beschikt over ITIL, ASL, BiSL-beheerprocessen kennis.

Wensen:
- Kandidaat heeft ervaring met architectuur, business- en informatieanalyse;
- Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met digitalisering en archivering van papieren procesdossiers conform de Archiefwet;
- Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het inrichten van een scanstraat die voldoet aan de eisen van substitutie;
- Kandidaat beschikt over technische ICT-kennis.  Moet met een team kunnen meedenken/klankborden over technische oplossingsrichtingen;
- Kandidaat kan Agile werken combineren met Prince2 in zelfsturende teams.

Startdatum: 3 juni 2019
Einddatum: 3 juni 2020 optie op verlenging
Inzet: 36 uur per week
Tarief: In overleg
Locatie: Almelo & Zutphen 

Reageren kan nog tot woensdag 15 mei 2019 09:00 uur door middel van een cv word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.