Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectmanager Finance 2 fte

2019-05-06 00:00:00
Deze taakomschrijving omvat de verantwoordelijkheden die verwacht worden van de Projectmanager Finance NewGen Tracking.  Deze rol neemt de end-to-end verantwoordelijkheden op zich ten aanzien van de tracking van Newgen target realisatie binnen het NewGen programma, dit zowel breed NewGen programmaniveau als specifiek binnen de Finance kolom en Busines units. 

De volgende inhoudelijke- en proces-verantwoordelijkheden kunnen onderscheiden worden (het huidige  beeld zal evolueren in functie van de NewGen voortgang) :

Inhoudelijke verantwoordelijkheden
 • Ophalen en valideren van milestones en business cases voor NewGen initiatieven (milestone tracking)
 • Categoriseren van NewGen impact per business case volgens 3 categorieën: OPEX FTE savings, OPEX non-FTE savings & gross margin (GM) verbetering
 • In interactie met de diverse BU’s opvolging van de implementatie van milestones en initiatieven
 • Analyse uitvoeren op werkelijke realisatie van geïmplementeerde initiatieven (bottom-up tracking)
 • Maandelijkse rapportage van totale OPEX reductie (inclusief cross-check met totale FTE-reductie), totale GM verbetering ten opzichte van door de SB goedgekeurde Newgen targets volgend uit het NewGen programma (top-down tracking)
 • Target setting & tracking beschikbaar maken zowel voor AS-IS (voor 2018) en TO-BE (vanaf 2019) organisatie, in nauwe samenwerking met de werkstroom Finance Fundament en zorgdragen dat in die transitie de tracking ongestoord doorgaat
 • Analyse en tracking van de beschikbare haircut (op BU niveau en op programma niveau)
 • Escalatie bij niet realisatie van volledig potentieel van NewGen initiatieven en het ontwikkelen van voorstellen van opties om hiermee om te gaan (bijvoorbeeld mandaat om nieuwe initiatieven uit te werken, goedkeuring vragen om haircut vrij te geven)
 • Plannen van vereiste finance resource capaciteit om NewGen tracking te kunnen uitvoeren – met escalatie in geval van onvoldoende beschikbaarheid
 • Business case review en sign-off op algemene roadmap voor NewGen Wave 2
 • Opvolging van de realisatie van NewGen initiatieven binnen de Finance functie (Wave 2)
 • Beoordelen en begeleiden proces wanneer er FTE aanvragen zijn die boven target zijn
Procesverantwoordelijkheden
 • NewGen aanspreekpunt voor BU controllers en voor finance afdeling in het algemeen
 • Ontwikkeling van het NewGen financial tracking proces, zowel op korte (2018 tracking) en lange termijn (vanaf 2019)
 • Beheerder van het proces om op maandelijkse basis de NewGen tracking door te kunnen voeren, met verantwoordelijkheid om maandelijkse rapportering van de totale NewGen impact op te leveren met tijdige identificatie / escalatie van potentiele conflicten
 • Verantwoordelijke voor de programma financials en beheerder van de NewGen Finance MOAF, inclusief relatie tot het business plan en de NewGen roadmap
 • Ontwikkelen / installeren van het proces om op lange termijn, structurele (semi-automatische) tracking te kunnen uitvoeren
Aansturing
 • Formeel (hiërarchisch) rapporteert deze rol aan de Manager Group Finance & Control.
 • De functionele en dagdagelijkse aansturing gebeurt door de NewGen Programma Directeur