Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectmanager Implementatie

2019-05-10 00:00:00
Prestatiedoelstelling van de opdracht:De project manager implementatie is verantwoordelijk voor het organiseren, faciliteren van de ingebruikname van nieuw ontwikkelde applicaties (Web enabled) in onder andere de gebieden Digitaliseren documenten, Geometrieen, Work Flow management, Visserij regelingen. Bijvoorbeeld door participatie van gebruikers in acceptatie testen, faciliteren van opleidingen en trainingsmateriaal, zorgdragen voor planning en communicatie hierover met de gebuikersgroep. Bijdrage aan verwachtingsmanagement van de gebruikersgroep en het organiseren van betrokkenheid met als doel hoge acceptatie graad.

Belangrijkste werkzaamheden:
  • Coördinatie (en helpen uitvoeren) van de implementatie van ontwikkelde applicaties van het programma TransVIR2RVO;• (laten) Uitwerken van acceptatie criteria;
  • Uitvoeren van implementatie analyse;
  • Opstellen implementatieplan;
  • Uitwerken implementatieplanning (implementatiedraaiboek);
  • Coachen en begeleiden van de Product Owners en gebruikers om een soepele implementatie mogelijk te maken;
  • Coördineren van gebruikerstrainingen;
  • Verzorgen van de coördinatie van de communicatie tussen het Programma en de gebruikers.
Achtergrond opdracht
Sinds september 2015 loopt het programma TransVIR2RVO binnen RVO.nl. Dit programma heeft als doel het team Uitvoering Visserijregelingen (VIR), dat in zijn geheel is overgeheveld van het ministerie van EZ naar RVO.nl, in te varen bij RVO.nl. De scope behelst daarbij niet alleen functies en taken van medewerkers van VIR, maar ook de IV&ICT die VIR met zich meebrengt. TransVIR2RVO heeft een aantal projectteams dat zich bezig houdt met realisatie van (deel)applicaties. Voor ondersteuning van de Transitie manager wordt een projectmanager implementatie gezocht die de in gebruik name van opleveringen vanuit de projecten gaat verzorgen. Dit vereist een organisatiebewuste projectmanager met doorpakkingskracht die uitstekend kan schakelen tussen IT-projectleiders en – ontwikkelaars enerzijds en een hechte lijnafdeling anderzijds. Van belang is ook dat deze projectmanager zich snel het domein en de werkprocessen van de Visserijregelingen eigen kan maken, om zo een juiste invulling te geven aan verwachtingenmanagement en een realistische en gedragen implementatie-aanpak.