Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectmanager beveiligingsbeleid - Amsterdam, Noord Holland

2019-05-16 12:25:20
Voor de Transitie van het Datacenter naar de nieuwe leverancier zijn wij op zoek naar een ervaren projectmanager die de toekomstige leverancier gaat ondersteunen met het implementeren van de beveiliging. Deze projectmanager begeleid de transitie van de huidige datacenter leverancier naar de nieuwe datacenterleverancier
onder andere door:
· de basisinrichting van het datacenter te begeleiden conform de uitgangspunten van dataclassificatie; · een beveiligingsovereenkomst te realiseren met bijbehorend rapportageproces;
· de rechtenstructuur in te richten;
· het compliance proces transparant in te richten voor de normenkaders waar de opdrachtgever aan moet voldoen

Hoofdtaken
§ Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
§ Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten
§ Faciliteert - en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten.
§ Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
§ Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
§ Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
§ Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
§ Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
§ Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
§ Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
§ Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
§ Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners. § Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van oMitigeren risico’s. o Werken onder architectuur. o Draagt zorg voor juiste in beheer name. o Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Functie eisen:
- Informatiebeveiliging gecertificeerd, CISSP of vergelijkbaar
- Ervaring met het implementeren van ISO27001 certificeringenKeuzemogelijkheden
Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van het opstellen van beveiligingsbeleid in de afgelopen 9 jaar
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het implementeren van beveiligingsbeleid in de afgelopen 8 jaar 
- Kennis van hostingtechnieken, zowel traditioneel als cloud, kennis van informatiebeveiliging en compliance
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken vanuit regie op uitbestede infrastructuur diensten in de afgelopen 8 jaar 
- Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van grootschalige ICT infrastructuurprojecten zoals datacenter migraties en/of cloud migraties in de afgelopen 9 jaar 
- Minimaal 10 jaar ervaring in ICT projecten en minimaal 6 jaar projectmanagementervaring in de afgelopen 12 jaar
- Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's 
Standplaats: Amsterdam
Startdatum: 01-07-2019
Einddatum: 30-06-2020, Optie op verlenging
Uren per wee: 36,00
Tarief: In overleg
Reageren kan nog tot dinsdag 21 mei 9:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.