Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectmanager

2019-05-16 00:00:00
Van de projectmanager 'Microsoft Upgrade’ verwachten we het volgende:
 • Je bent verantwoordelijk voor een ACM brede upgrade van de hele Microsoft portfolio en stuurt hierbij het projectteam aan
 • Je bepaalt hierin een voorkeurscenario voor de volgorde van de migratie en stelt hiervoor een projectplan op binnen de kaders van de ACM
 • Je werkt nauw samen met de andere projectmanagers binnen het programma en legt verantwoording af aan de Programmamanager.
 • Je werkt de technische en financiële impact uit voor diverse scenario’s, adviseert de stakeholders hierover en zorgt voor een goedgekeurd en gedragen implementatieplan.
 • Je werkt samen met de afdeling Inkoop voor een adequate inkoop van de noodzakelijke licenties en supportcontracten
 • Je brengt de bedrijfsapplicaties in kaart die afhankelijk zijn van de Microsoft producten en bepaalt (in samenwerking met de applicatie-eigenaren en softwareleveranciers) de impact.
 • Je bepaalt de impact van het gebruik van verouderde bestandsformaten, macro’s, Access db’s, Excel sheets, etc. en stelt hiervoor noodzakelijk migratie en conversie maatregelen voor.
 • Je zorgt dat de applicatie-eigenaar/functioneel beheerder een testplan heeft opgesteld om de werking van de bedrijfsapplicaties die afhankelijk zijn van de Microsoft producten te controleren
 • Je zorgt voor de juiste communicatie naar medewerkers, stakeholders, projectteamleden en leveranciers.
 • Je zorgt voor de juiste trainingen en instructies naar beheerders en gebruikers.
 • Je levert project verantwoordingsdocumenten op (periodieke voortgangsrapportages) en zorgt dat er handleidingen en instructies etc. ter ondersteuning van het gebruik en beheer van de Microsoft producten worden opgeleverd
 • Je zorgt voor een gedragen advies over het doorontwikkeling van de digitale werkplek die het plaats- en tijdonafhankelijk werken verder mogelijk maakt en aansluit bij de Digitale Werkplek Rijk (DWR).
 • Je werkt dit advies uit in een implementatieplan inclusief de technische en financiële impact.
Achtergrond opdracht
ACM is momenteel bezig met een strategische aanpak van thema’s op het gebied van Informatievoorziening en ICT. Binnen deze Informatie-strategie is het thema ICT Infrastructuur & Informatiebeveiliging één van de prioritaire thema’s en daarom is het als een programma georganiseerd.

Voor een aantal projecten uit het portfolio van het programma die gerelateerd zijn aan de inrichting van de ICT werkplek is ACM op zoek naar een projectmanager. Het betreft de volgende projecten:

1. Updaten Microsoft omgevingen De gehele Microsoft portfolio moet opgewaardeerd worden naar de noodzakelijke versies. Het Microsoft portfolio bestaat uit Microsoft Server, SQL, Windows, Sharepoint, Lync, AD, Exchange en Office. Zo moet er bv. een upgrade plaatsvinden van Windows 7 naar Windows 10. Applicaties en software die momenteel draaien moeten worden onderzocht op compatibiliteit met Windows 10. Onderdeel daarvan is een upgrade van Office 2010 naar een nader te bepalen versie en Lync upgraden naar Skype for Business. Ook moet worden uitgezocht in hoeverre de server versies van Windows en Microsoft SQL een upgrade moeten krijgen

2. Verder ontwikkelen van de digitale werkplek Het is wenselijk om de ICT werkplek verder door te ontwikkelen zodat het plaats- en tijdonafhankelijk werken beter wordt ondersteund. Daarbij is het ook logisch om in die ontwikkeling steeds meer aan te sluiten op standaarden die zijn gedefinieerd voor de digitale werkplek Rijk (DWR).

De projectmanager zal de projecten in het werkplekspoor van het programma Infra & IB, in samenwerking met de programmamanager Infra & IB, verder voorzien van projectdefinities en voorstellen doen voor aanpak en fasering. Deze worden behandeld in de stuurgroep van het programma en indien nodig geprioriteerd op het niveau van de I-Board.

Het budget voor de inhuur is afkomstig uit het programma budget I-Regie en past binnen de werkplannen