Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

SAP Data consultant

2019-05-08 00:00:00
Je werkt voornamelijk in teamverband aan migratie- en verbeterprojecten, waarin je betrokken bent bij het ontwerp, de implementatie en de nazorg. Daarnaast kan je worden ingezet om (coördinerend) procesmanagers te ondersteunen in de reguliere verbetering van hun procesdomeinen en te adviseren wanneer moet worden opgeschaald naar een migratieproject. Je zult worden ingezet op de data-aspecten die met voornoemde projecten samenhangen. Hierbij horen de volgende taken:
1. Het realiseren van werkpakketten op het gebied van data en databeheer door het opstellen van datamigratieplannen en datavertaaltabellen, het vastleggen van criteria voor datakwaliteit, het opstellen van monitorplannen, het uitvoeren van dataschoningen en datamigraties en het apprecieren van en rapporteren over de resultaten aan de projectleider en de bedrijfsvoering;
2. Het aansturen van dataschonings-/dataverrijkingsactiviteiten door de bedrijfsvoering;
3. Het analyseren van data in verschillende databases en het adviseren van te nemen besluiten m.b.t. deze data;
4. Het doen van voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van bestaande SAP data en nieuw op te laden data;
5. Het inbengen van data-aspecten en het borgen van belangen op het gebied van data bij het opstellen “blauwdruk”: een implementeerbaar ontwerp voor de nieuwe bedrijfsvoering ondersteund met SAP.

Achtergrond opdracht
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) van het Ministerie van Defensie is voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van de materieellogistieke bedrijfsvoering, ter ondersteuning van de operationele inzet van eenheden van de Koninklijke Marine. Varende eenheden en het materieel van het Korps Mariniers moet gedurende de gehele levensduur optimaal ingezet kunnen worden. Doeltreffende en doelmatige Integrated Logistic Support is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Dit kan niet zonder dat de data in ons bronssysteem op orde is. Wij zijn hiervoor op zoek naar een SAP-consultant met goede kennis van logistieke processen en alle data die hiermee samenhangt.