Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Applicatieontwikkelaar

2019-05-10 00:00:00
Als developer ben je verantwoordelijk voor het vernieuwen en verbeteren van de applicatie applicatie "DIVOS
verzenden, verstrekken en dossierbeheer".
De applicatie DIVOS is ontwikkeld in Oracle, Java, en JavaScript, en wordt gebruikt bij de rechtbanken en de
gerechtshoven voor het controleren en beheren van digitale strafdossiers.

Over de Rechtspraak
De Raad van de rechtspraak is de overkoepelende organisatie waaronder alle instanties vallen die
betrokken zijn bij het spreken van recht in Nederland. Deze instanties bestaan uit 11 rechtbanken, 4
gerechtshoven, 2 colleges, en de Raad van de Rechtspraak.

Diensten Straf is verantwoordelijk voor het leveren van ICT diensten ter ondersteuning van het primaire
strafrechtproces binnen de Rechtspraak (en deels het OM). Naast het ICT beheer heeft de Rechtspraak en ook de
sector Straf de ambitie om volledig digitaal te werken. Voor de sector Straf betekent dit ook digitaal werken in de
strafrecht keten met haar ketenpartners zoals het OM, Raad van de Rechtsbijstand, advocatuur en CJIB. Vernieuwen
betekent eveneens het op gecontroleerde wijze uitfaseren van de oude systemen.

Als Senior ontwikkelaar zal je deel uitmaken van de Unit Diensten Straf, waar ongeveer 50 personen werkzaam zijn,
en in het bijzonder team DIVOS. Het DIVOS team bestaat uit 12 personen, (senior)ontwikkelaars, beheerders en
ontwerpers. Door extra werkzaamheden is er behoefte aan een extra senior ontwikkelaar.