Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Architect IV, Apeldoorn

2019-05-22 10:36:01
De architect vertaalt de business-vraag naar een door IV ondersteunde oplossing. Omdat binnen Gegevens Agile Safe wordt gehanteerd als voortbrengingsproces is de werkwijze iteratief. De architect maakt deel uit van een zgn . portfolioteam waar businessan...