Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Businessanalist / Informatieanalist - Bilthoven, De Bilt

2019-05-09 12:14:59
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de selectie en mogelijk de eerste stap in de implementatie zoekt de opdrachtgever een ervaren, onafhankelijke businessanalist. Deze heeft expertise op het gebied van labprocessen, labinformatiesystemen en de markt van leveranciers van labspecifieke applicaties waaronder LIMS. Ook heeft betrokkene ervaring met methodisch beschrijven van bedrijfsprocessen met de bijbehorende informatiebehoefte en het vertalen van functionele eisen ten aanzien van de informatiesystemen naar acceptatie- en gunningscriteria, te gebruiken in inkoopprocedures. Betrokkene is in staat om de biedingen kritisch te beoordelen vanuit zijn ervaring met verschillende leveranciers én kennis van de laboratoriumprocessen binnen kennisorganisaties zoals het RIVM. Tenslotte zal de businessanalist in de interactie met de laboratoria bewaken dat de doelstelling van harmonisatie van informatievoorziening doorwerkt in de selectie en de implementatie. Waar nodig herschrijft of detailleert hij modelmatig werkprocessen tijdens de implementatie.
 

Werkwijze
 • Er wordt gewerkt onder architectuur, die binnen het rijk gebruikelijk is (TOGAF). Dit geldt ook voor de werkzaamheden die nu uitgevraagd worden
 • Onderzoek en analyse worden in intensieve interactie met de betrokken laboratoria (-faciliteiten) uitgevoerd.
 
Werkzaamheden:
 1. De businessanalist vertaalt het beschikbare programma van eisen (functionals) naar acceptatie- en gunningscriteria
 2. Stelt samen met lab medewerkers een demo-scenario op dat tijdens de selectie zal worden gebuikt om producten / leveranciers te beoordelen.
 3. Analyseert c.q. beoordeelt de gap tussen applicatie en gestelde eisen
 4. De businessanalist adviseert inhoudelijk hoe kan worden om gegaan met specifieke labprocessen en/of informatiebehoeften met het oog op de wens om tot harmonisatie te komen, dit aan de hand van scenario’s.
 5. De businessanalist gebruikt voor de beschrijving van processen en informatievoorziening conform de methodieken die het RIVM wenst te hanteren (onder architectuur) en uitgaande van de onder H3 genoemde doelen.
 6. De business analist adviseert over de alternatieven voor het inrichten van een beheersstructuur (governance) die zorgt dat de informatievoorziening in de toekomst ook actueel blijft.

 
Werkzaamheden:
 • De businessanalist onderzoekt meer gedetailleerd aan welke eisen de (samenhangende) informatiesystemen moeten voldoen om de toekomstige informatievoorziening te implementeren en te faciliteren.
 • De businessanalist deelt zijn / haar expertise met betrokkenen binnen het RIVM en organiseert aanvullend kennisuitwisseling, bijvoorbeeld door referentiebezoeken.
 • De businessanalist formuleert functionele en overige (b.v. technische) eisen en wensen ten aanzien van de informatiesystemen (als componenten), bruikbaar voor de daadwerkelijke realisatie van de toekomstige laboratorium informatievoorziening.
 
 
Knockout:
 1. Kandidaat is een volledig van leveranciers van (lab)informatiesystemen onafhankelijke businessanalist op het gebied van laboratoriumprocessen:
De kandidaat heeft het laatste jaar gerekend vanaf de publicatiedatum van deze offerteaanvraag niet in loondienst noch als consultant gewerkt voor leveranciers van laboratorium informatiesystemen;
 1. Tenminste 2 jaar kennis en ervaring op het gebied van labinformatiesystemen;
 2. Tenminste 2 jaar kennis en ervaring met het werken onder architectuur;
 3. Tenminste 2 jaar kennis en ervaring met het methodisch uitvoeren van proces- en informatieanalyse in laboratorium-omgeving en het methodisch vastleggen van de resultaten;
 4. Tenminste 2 jaar brede kennis van de markt van informatiesystemen in laboratorium-omgeving;
 5. Kennis en ervaring met het vertalen van eisen en wensen m.b.t. informatiesystemen in een laboratorium-omgeving naar selectie en gunningscriteria;
 6. (combi met A)Als de kandidaat gedurende de duur van de opdracht een loondienstbetrekking accepteert, of omvangrijke opdrachten als consultant uitvoert voor leveranciers van laboratorium informatiesystemen zal de kandidaat dit onmiddellijk melden aan de Opdrachtgever, waarna de aard en de omvang bepalend is of de werkzaamheden voortgezet kunnen worden.
 
Wensen:
 1. Kennis en ervaring op het gebied van laboratoriumprocessen en laboratoriumsystemen (o.a., maar niet alleen LIMS) in organisaties die met het RIVM vergelijkbaar zijn;
 2. Kennis en ervaring met een multi-labomgeving;
 3. Kennis van en ervaring met het werken onder architectuur (zoals NORA, TOGAF, ArchiMate) en met BPMN en UML, als de daarmee samenhangende modelleer- en beschrijvingstechnieken t.b.v. de proces- en informatieanalyse bij voorkeur BIZZdesign;
 4. Kennis en ervaring op het gebied van het methodisch uitvoeren van proces- en informatieanalyse in laboratorium-omgeving en het methodisch vastleggen van de resultaten;
 5. In staat om de verbinding te bewerkstelligen tussen de laboratoria en het aanbestedingsteam;
 6. Kennis van de markt van informatiesystemen in een labomgeving;
 7. Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van eisen en wensen in het kader van de voorbereiding van een tender c.q. inkooptrajecten van lab-informatiesystemen van de betreffende kandidaat voor private of publieke organisaties.
 8. De offertetekst dient volledig, helder en in begrijpelijk en correct Nederlands te zijn.
 
Standplaats: Bilthoven
Startdatum: 01-07-2019             
Opdrachtduur: 31-12-2019, optie op verlenging (totaal 54 maanden)
Uren per week: 16 uur per week
Uurtarief: In overleg

Deadline: Donderdag 23 mei om 10.00 uur.

Reageren kan nog tot dinsdag 21 mei 12:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.