Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Full Stack developer - Amsterdam, Noord-Holland

2019-06-13 03:18:09
Inzetgegevens
Amsterdam
01-09-2019
01-09-2020 met o
32-36

Opdrachtomschrijving
Bouwen en onderhouden van applicaties voor de opsporing. Dit betekent concreet dat de full-stack developer zich bezighoudt met het:ontwerpen van oplossingen op het gebied van complexe informatiesystemen; bouwen en realiseren van deze systemen.
Het team is met zo'n 100 medewerkers het grootste TDO van het land en groeit nog verder. Veel nieuwe, jonge talenten hebben een plek in ons team gevonden. De ambities zijn groot en de spirit om goede zaken te draaien is bij elke medewerker aanwezig. Naast digitaal forensisch rechercheurs kent het team specialisten op het gebied van automotive, video, internet, data-analyse, mobile forensics, embedded systemen en minder courante besturingssystemen.
Voor dit project kom je te werken in een team met back-end developers, front-end developers en data analisten. Er wordt gewerkt in een AGILE/SCRUM omgeving in een multidisciplinair team.

Verantwoordelijkheden:
Binnen het SCRUM-team voer je gezamenlijk de regie over complexe programmeeropdrachten die ontstaan vanuit een vraag van de operatie. Je bouwt en onderhoudt hoogwaardige (deel)applicaties, voert unit-en systeemtests uit en schrijft handleidingen en scripts voor installatie en gebruik. Waar nodig stel je een technisch softwareontwerp op. Je begeleidt het volledige OTAP-proces, waarin je zoveel mogelijk automatiseert. 
Je denkt mee over en ontwikkelt mee aan datamodellen. Je ontwikkelt aan de backend alsmede de user-interface van de tooling. Hierbij draag je zorg voor de performance en inzichtelijkheid van de geanalyseerde data.
 • Programmeren in Java en/of JavaScript;
 • Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Deelnemen aan een scrumteam.
Bij voorkeur een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting informatica/AI.

 • Minimaal 10 jaar werkervaring met Front- end programmeertalen en frameworks (HTML/ JavaScript/CSS);
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met Java en/of Python.
 • In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met RESTful API/JSON;
 • In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met SQL en/of NoSQL databases, bij voorkeur Elastic search;
 • In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met Unit testing en tooling;
 • Werkervaring met ontwikkeling van software, binnen Scrum/Agile teams;
 • Een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting informatica/AI.
Eisen:
Eis 2. Minimaal 10 jaar werkervaring met Front- end programmeertalen en frameworks (HTML/ JavaScript/CSS).
Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 3. Minimaal 3 jaar werkervaring met Java en/of Python. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties: Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Creativiteit; Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.

Wens 1. In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met RESTful API/JSON; De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet.
Geef aan over hoeveel jaar ervaring je beschikt.

Wens 2. In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met SQL en/of NoSQL databases; De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. 
Geef aan over hoeveel jaar ervaring je beschikt.


 • Probleemanalyse;
 • Creativiteit;
 • Initiatief;
 • Klantgerichtheid;
 • Leervermogen;
 • Samenwerken.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word. 

Beschikbaarheid:
De Externe is inzetbaar vanaf 01-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 01-09-2020 voor 32-36 uur per week.