Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior ICT Projectmanager

2019-05-15 00:00:00
De senior projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
 • Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
 • Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten
 • Faciliteert - en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten.
 • Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
 • Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
 • Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
 • Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
 • Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
 • Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
 • Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
 • Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
 • Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
o Mitigeren risico’s.
o Werken onder architectuur.
o Draagt zorg voor juiste in beheer name.
o Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.