Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Inkomensconsulent beheer

2020-10-01 16:00:00
Toetst en beoordeelt inkomensvraagstukken, met name belastingvraagstukken; Toetst en beoordeelt vermogensvraagstukken algemeen; Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie; Stemt bevindingen af met en draagt informatie over aan collega’s binnen de afdelingen...