Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Java Ontwikkelaar - Apeldoorn, Gelderland

2019-05-14 04:58:36
Inzetgegevens:
Start: 03-06-2019
Einde 31-12-2019 met optie op verlenging
Uren: 40 uur per week
 

Opdrachtgegevens

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeelvan de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
De IBS Omzetbelasting (de afdeling waar je komt te werken) is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening. IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS OB, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS OB neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met productmanagement over prioritering en implementatie- en releasemomenten. De keten omzetbelasting staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen zal het applicatielandschap moeten worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de business eisen en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap.

Omschrijving voor Senior Java Ontwikkelaar

Wij zoeken een senior Java ontwikkelaar voor IBS Omzetbelasting. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk verricht worden voor de herbouw van Mini One Stop Shop (Afhandeling van Europese BTW wetgeving). Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Samen met je collega's werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, bouwen en testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteit. Het zwaartepunt ligt bij de bouwactiviteiten, waar je samen met collega- applicatieontwikkelaars aan werkt. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid.

Eisen voor Senior Java Ontwikkelaar

Knock outs
Ervaring als Java bouwer ( 5jr.)
Ervaring met werken volgens Scrum( 2jr.) ;
Vereiste kennisgebieden / dominant kwaliteitenprofiel : Softwareontwerp, programmeren
 
Wensen
Vakkundig en professioneel als applicatieontwikkelaar: staat voor zijn/haar vak en heeft drive om een kwalitatief hoogwaardig product op te leveren.
Veranderingsgericht en creatief: iemand die gemakkelijk in iets nieuws durft te stappen of een nieuw pad durft te verkennen.
Assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte, samenwerkende mentaliteit.
Java8, AngularJS / Angular, Spring framework, EJB, JPA, WAS, Git, Jira, Hudson, XML, Wicket, SONAR Qube, Selenium/Fitnesse, Confluence.
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal (zakelijk Engels ).