Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Ontwerper

2019-06-11 00:00:00
Als senior ontwerper ben je verantwoordelijk voor het vernieuwen en verbeteren van alle functionaliteit achter rechtspraak.nl (RNL) en Digitale Toegang (DT). Via Rechtspraak.nl is het o.a. mogelijk om te zoeken naar uitspraken en in verschillende registers. Via DT kan je digitaal procederen en aanleveren. De website is ontwikkeld in Sharepoint en .Net met Angular. Verder heb je te maken met een grote verscheidenheid aan applicaties en bijbehorende processen die alle informatie aanleveren die ontsloten moet worden via de website.

Hoofdtaken:
 • Analyseren van business processen en inventariseren van requirements
 • Op verzoek bijdragen aan een project-start-architectuur
 • Vertalen van requirements/business epics naar user stories
 • Opstellen van aanvullende functionele specificaties en modellen waarmee een ontwikkelaar aan de slag kan en die passen binnen de gestelde architectuurkaders
 • Beoordelen van functionele - en technische ontwerpen, testplannen, etc.
 • Analyseren van de impact van gevraagde functionele wijzigingen op informatiesystemen en adviseren daarover
 • Vormen van een mening over de business value (van user stories) en de business (product owner) hierover adviseren.
 • Een vraagbaak zijn voor domein specifieke kennis.
 • De scrum master, product owner en projectmanager gevraagd en ongevraagd adviseren over het voortbrengingsproces, met name over optimalisatie van het ontwerpproces.
 • Kunnen lezen en begrijpen van .Net en JAVA code.Resultaten:
 • Beschrijving van door de product owner aan te geven adaptieve wijzigingen
Achtergrond opdracht
Over de Rechtspraak De Raad van de rechtspraak is de overkoepelende organisatie waaronder alle instanties vallen die betrokken zijn bij het spreken van recht in Nederland. Deze instanties bestaan uit 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, 2 colleges, en de Raad van de Rechtspraak

Als Senior Ontwerper werk je binnen de nieuwe afdeling Digitale Toegangankelijkheid en Toezicht van IVO Rechtspraak. De afdeling bestaat uit ongeveer 70 collega's van verschillende disciplines - UX, software engineers, test engineers, architecten, site reliability engineers, en collega’s uit de business - die samenwerken in een aantal ontwikkelteams. Deze teams zijn inmiddels gestart men hun DevOps reis. De verschillende teams zijn zelf verantwoordelijk voor de diensten die zij maken, zoals Rechtspraak.nl, digitalisering van de Rechtspraak, S2S dienstverlening en Toezicht.