Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Procesmanager Contracten Slimme meters

2019-05-16 00:00:00
De afdeling Slimme Meters is verantwoordelijk voor de uitrol van de slimme meters binnen het bedrijf verzorgingsgebied, maar ook voor het dagelijks uitlezen van alle meters en beheren van de meters. Inmiddels bestaat ons meterpark uit ruim 3.7 miljoen slimme meters en worden er jaarlijks grote aantallen nieuwe meters ingekocht. Contract Management is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een partnerschap met de meterleveranciers en het managen van de in de contracten vastgelegde afspraken, prestaties en voorwaarden gericht op het maximaliseren van de prestaties en minimaliseren van de risico’s voor levering van voldoende kwalitatief goede meters. 
 
De afdeling Slimme Meters gaat de bestaande contracten evalueren en daar waar mogelijk aanpassen op basis van ervaringen. Tevens dient de operationele en implementatie van de contractafspraken te worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Dit zal op een projectmatige wijze aangepakt worden.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het managen van het proces om de bestaande contracten met meterleveranciers te evalueren, verbeteringen door te voeren en te zorgen voor implementatie en borging. Je vertaalt behoeftes van het bedrijf naar o.a. operationele, logistieke, financiële, kwaliteit en juridische contractafspraken en zorgt voor de implementatie. Hierbij werk je samen met de Contract Managers, Proces verantwoordelijken en Juristen binnen het bedrijf en begeleid gesprekken met contactpersonen van meterleveranciers. Je stelt plannen op, draagt zorg voor uitvoering binnen tijd en budget en stelt management rapportages op. Verder werk je de voorstellen uit voor contract aanpassingen en verbeteringen, adviseert het management Slimme meters en coördineert  de afstemming met meterleveranciers en  interne implementaties