Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Projectcoördinator

2019-05-08 00:00:00
Als Projectcoördinator zorg jij ervoor dat projecten opgeleverd worden die voldoen aan de juiste kwaliteitsnormen en binnen de geplande tijd en budget. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat je de juiste medewerkers bij elkaar kunt brengen en samenwerkt met onze interne afdelingen, zoals Uitvoering, Asset Management en het Bedrijfsbureau. Daarnaast is ook de samenwerking met externe stakeholders, zoals Overheden (waaronder gemeentes, waterschappen, provincies), maar ook onze aannemers erg belangrijk.
Voorbeelden van projecten waar een Projectcoördinator zich mee bezig kan houden zijn:
  • Vooraanleg van netten en (ver)bouwen van stations en het uitvoeren van multi-utility projecten, waarbij we bijvoorbeeld gecombineerd aanleggen met waterbedrijven.
  • Reconstructies.
  • Verlichten, verzwaren, verwijderen, verplaatsen of nieuwbouw van grootverbruik aansluitingen of meervoudige kleinverbruik aansluitingen.
Je bent verantwoordelijk voor:
  • Organiseren van vooroverleg, maken van afspraken en afstemming houden met aannemers, infra-bedrijven en kabel- en leidingeigenaren.
  • Controleren of alle voorwaarden geregeld zijn voor tijdig en succesvolle realisatie van het werk.
  • Het monitoren en eventueel bijsturen van de werken evenals verzorgen van afstemming tussen verschillende afdelingen en partijen.
  • Bewaken van en sturen op de doorlooptijden, maken van voortgangsrapportages en deze bespreken met de stakeholders.
  • Het organiseren van passend omgevingsmanagement.
  • Het pro-actief ondersteunen van de Projectleider tijdens de volledige doorlooptijd van het project en zorgdragen voor een adequate projectafronding.