Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Projectmanager

2019-05-22 13:05:23
Opdrachtomschrijving project PAAS: Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Senior Projectmanager. 1. Geeft leiding aan projecten door: - Het plannen en efficiënt inzetten van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking; - De personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toe te passen; - De (project)medewerkers op adequate wijze ondersteunen en aansturen en/of het begeleiden van of toezicht houden op (het werken van) derden; - Het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie; - Het inhoudelijk, procesmatig en procedureel voorbereiden van besluitvorming in de verschillende fasen van project; - Het opleveren van management- en sturingsinformatie en het geven van advies...