Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior business consultant - Almelo en Leeuwarden, Overijssel en Friesland

2019-05-15 04:35:50
De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerk processen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen

Beschrijving directie/afdeling
De afdeling Projecten, Consultancy & Informatiemanagement is een verbindende schakel in de Justid organisatie en is in staat veranderingen aan te jagen.
Naast programma- en projectmanagement, is er binnen de afdeling expertise aanwezig op de volgende aandachtsgebieden:
• Portfoliomanagement
• Procesmanagement
• Projectmanagement
• Programmamanagement
• PMO
• Informatiemanagement
• Business consultancy

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Op dit moment is het aanbod aan opdrachten groter dat de beschikbare capaciteit aan business consultancy. Daarom zoeken wij een (senior) business consultant.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De Justitiële Informatiedienst vervult ten behoeve van het ministerie van Justitie en Veiligheid een belangrijke rol in de totstandkoming van het integer en integraal persoonsbeeld. Onze afdeling Matching vervult hierin, conform wetgeving, de functie van Matching Autoriteit. Ontwikkelingen in zowel de ketens van Justitie en Veiligheid als binnen de Justitiële Informatiedienst vragen om verdere professionalisering en versteviging van de Matching Autoriteit. Een andere belangrijke (keten)ontwikkeling betreft het Netwerk Data Kwaliteit (NDK). Samen met ketenpartners, o.a. Openbaar Ministerie en Centraal Justitieel Incassobureau, wordt gewerkt aan de verbetering van de datakwaliteit van gegevens ten behoeve van het primaire proces in de Strafrechtsketen.
Voor zowel de Matching Autoriteit als het NDK zoeken wij een business consultant die in staat is om vanuit overzicht en inzicht structuur aan te brengen, analyses uit te voeren en de vertaalslag te maken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Zowel op het vlak van business, IV en ICT. Gevraagd wordt iemand met aantoonbaar ruime ervaring als business consultant op het snijvlak van business en IV, die in staat is om (juridisch) beleid te vertalen naar en te implementeren in werkprocessen en informatiesystemen. We zoeken niet alleen een denker maar zeker ook een doener. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van relevante rapportages en het vanuit inhoudelijke kennis onderhouden van een backlog en het faciliteren van workshops. Iemand die vanuit een positieve grondhouding de Matching Autoriteit of het NDK naar een hoger plan kan brengen en hierbij pro actief een voortrekkersrol vervult. Inzicht in en bekendheid met de Strafrechtsketen is een pré. De business consultant dient minimaal 6 maanden beschikbaar te zijn, met een eventuele verlenging van 6 maanden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Eisen:
1. Mate van ervaring in het succesvol uitvoeren van complexe vraagstukken op het snijvlak van business en IV.
2. Houding die overtuigt van een probleemoplossende, pro actieve en hands-on aanpak.
3. Competenties:
• Resultaatgericht
• Organisatiesensitiviteit
• Analyseren
• Plannen en organiseren
• Creativiteit
• Flexibiliteit
• Netwerken
• Probleemoplossend vermogen
• Overtuigingskracht
4. De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week gedurende de opdracht
5. De kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO+/WO
6. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar consultancy ervaring op het snijvlak van business en IV. Dit dient onderbouwd te zijn in het cv.
7. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring als business consultant binnen de Rijksoverheid
8. De kandidaat is bereid te werken op standplaats Leeuwarden en Almelo
9. Kandidaat is uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar

Wensen:
1. Inzicht in en bekendheid met de Strafrechtsketen
2. Geef aan in hoeveel projecten de kandidaat relevante ervaring heeft als business consultant/ adviseur, waarbij beleid is geïmplementeerd in ICT voorzieningen en werkprocessen.
  • 8 projecten of meer
  • 4 tot 8 projecten
  • 1 tot 4 projecten
3. Relevante ervaring als business consultant met projecten op het gebied van organisatie verbetering en data kwaliteit.
  • 5 jaar of langer
  • 3 tot 5 jaar
  • 1 tot 3 jaar
  • 0 tot 1 jaar