Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior informatiespecialist - Den Haag, Zuid Holland

2019-05-16 10:25:04
Beschrijving directie/afdeling
Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit een bestuursdepartement naast een aantal uitvoeringsorganisaties zoals de Immigratie en Naturalisatie Dienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie, etcetera. Binnen het bestuursdepartement zijn de beleidsdirecties georganiseerd en de ondersteunende taken, zoals P&O, Informatisering en het Dienstencentrum. Het Dienstencentrum richt zich op facilitaire diensten, inkoop, ICT en de informatiehuishouding. Het team Advies Informatievoroziening (AIV) is onderdeel van de afdeling Klantondersteuning binnen het Dienstencentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het team AIV verzorgt de ondersteuning van het digitaal, zaakgericht werken in het DMS DigiJust (FileNet), het samenwerken in Sharepoint en digitaal vergaderen met de vergadertoepassing iBabs. Gebruikers kunnen er terecht met concrete vragen, voor instructies maar ook voor advies om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen.Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het duurzaam toegankelijk houden van archiefwaardige informatie, zowel in papieren als digitale vorm. Informatieverzoeken worden afgehandeld en er wordt zo nodig archiefonderzoek gedaan.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Eind 2016 is een programma ‘Samen Digitaal - Informatie op orde’ gestart om met alle directies binnen het Bestuursdepartement van JenV aan de slag te gaan met het verbeteren van de informatiehuishouding. Dit levert een flinke hoeveelheid extra klantvragen op naar begeleiding, advisering, instructie, analyse van huidige informatieverzamelingen, analyse van werkprocessen, etc. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden De Senior Informatiespecialist wordt ingezet op de begeleiding en advisering van werkgroepen ‘Samen Digitaal’ (en soms als projectleider) om te komen tot concrete verbeterplannen voor de Informatiehuishouding. Daarnaast wordt meegewerkt in de diensten die het team AO levert: gebruikersondersteuning, analyse van netwerkschijven en andere informatiebronnen, adviseren over archivering, verzorgen van instructies en workshops over digitaal, zaakgericht werken, archiefvorming, e.d.

Waar nodig wordt de aanpak steeds doorontwikkeld. Er zijn procedures voor het uitvoeren
van een zogenaamde i-Scan, voor een i-Wasstraat en voor de migratie van informatie van
netwerkschijven naar het DMS.

De werkzaamheden
Deelnemen in het programma Samen Digitaal in de rol van deskundige en procesbewaker, gericht op het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan Informatiehuishouding.
Met de collega’s in het team vaststellen van de benodigde dienstverlening en die dienstverlening inplannen.
Uitvoeren van de verbeteracties op de informatiehuishouding binnen de directies, zoals het beoordelen van informatie op netwerkschijven en in mailboxen, het adviseren over het overbrengen van informatie naar het DMS DigiJust, het adviseren over het werken in
‘samenwerkruimten’ (Sharepoint), het adviseren over digitaal en zaakgericht werken in DigiJust, het beoordelen van zogenaamde ‘zaaksjablonen’, etcetera.
Mee ontwikkelen en uitvoeren van workshops op het gebied van ordenen van informatie, archiefvorming, zoeken&vinden.
Een bijdrage leveren in de ontwikkeling van ‘best practices’ en procedures voor het verbeteren van de informatiehuishouding op basis van ervaringen in de diverse werkgroepen Samen Digitaal.
In specifieke gevallen optreden als projectleider voor een specifiek, omvangrijk of extra complex verbetertraject bij een organisatieonderdeel. 

Eisen:
De kandidaat is beschikbaar voor 36 uur per week voor de periode vanaf 5 juni 2019 tot einde opdracht.
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, gericht op informatiemanagement
De aangeboden kandidaat heeft 10 jaar ervaring met gebruikersondersteuning, instructie en advisering, waarvan vijf jaar ervaring met verbetertrajecten binnen de rijksoverheid op het gebied van informatiemanagement
De kandidaat heeft het certificaat Prince II Foundation
De kandidaat heeft kennis van en zelf gewerkt met diverse Document Management Systemen, onder meer op basis van FileNet
Kandidaat heeft certificaat Content Management Advanced Sharepoint 2013 of 2016

Wensen:
Kandidaat heeft ervaring met analyse en waardering van informatieverzamelingen
0 tot 1 jaar
1 tot 6 jaar
6 tot 10 jaar
10 jaar of langer

Kandidaat heeft ervaring met het ontwikkelen van methoden en procedures voor verbetertrajecten m.b.t. de informatiehuishouding
0 tot 1 jaar
1 tot 4 jaar
4 tot 6 jaar
6 jaar of langer

Kandidaat heeft ervaring als recordmanager
0 tot 1 jaar
1 tot 3 jaar
3 tot 4 jaar
4 jaar of langer

Kandidaat heeft ervaring met het ontwikkelen en geven van workshops
0 tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 4 jaar
4 jaar of langer

Gewenste startdatum Vanaf 05-06-2019
Verwachte duur inhuur Tot einde project Samen Digitaal, indicatie 16 maanden
(hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)
Aantal uren per week Gemiddeld 36 uur per week