Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior kwaliteitsmanager

2019-05-16 00:00:00
Omschrijving van de werkzaamheden
Deze betreffen de taken en verantwoordelijkheden van een senior kwaliteitsmanager, zoals vastgelegd in de betreffende IMP functie/taakomschrijving. Voor dit programma gelden daarbij de volgende specifieke werkzaamheden:
  • Ontwikkelen van een samenhangend, praktisch kwaliteitssysteem met onder meer een Kwalitietshandboek, Normenkader en Kwaliteitsplan.
  • Het zorgen voor de beheersing van de kwaliteitsstandaarden (conform RvO standaarden) en het samen met de programmanager bewaken van de kwaliteit van deze processen.
  • Coaching op inhoud binnen het programma op BIT niveau en mede begeleiden van het BIT-proces;
  • Het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn.
Achtergrond opdracht
Sinds september 2015 loopt het programma TransVIR2RVO binnen RVO.nl. Dit programma heeft als doel het team Uitvoering Visserijregelingen (VIR), dat in zijn geheel is overgeheveld van het ministerie van EZ naar RVO.nl, in te varen bij RVO.nl. De scope behelst daarbij de IV&ICT die VIR met zich meebrengt.