Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

ServiceNow Consultant - Amsterdam, Noord Holland

2019-05-16 11:13:27
• Startdatum: juni 2019
• Einddatum: 31-12-2019
• Werklocatie: Amsterdam
• Aantal uren per week: 40
• Optie tot verlenging: ja, 2020
• Aantal kandidaten dat u mag aanbieden: 1
• Aantal kandidaten op interview: 2
• Planning interviews: week 23

Functieomschrijving
De Senior ServiceNow Technisch Consultant is verantwoordelijk voor:
 1. Ontwerpen en ontwikkelen van applicaties op het ServiceNow platform;
 2. Realiseren van integraties met omliggende systemen;
 3. Onderhoud van bestaand Onderhoud Regie Systeem en Onderhoud Beheer Systeem, beiden gerealiseerd op het ServiceNow platform;
 4. Implementeren van best practice oplossingen, welke binnen de ServiceNow community beschikbaar zijn;
 5. Ontwikkeling in scrum teams met een agile werkwijze.
Werkzaamheden
De werkzaamheden als  Senior ServiceNow Technisch Consultant zullen onder andere bestaan uit:
 • Ontwikkelen, testen en in productie brengen van applicaties op het ServiceNow platform;
 • Ondersteunen van gebruikers bij de uitrol;
 • Doorvoeren van wijzigingen, verhelpen van bugs en upgrades van releases;
 • Pro-actief adviseren t.a.v. toekomstige functionaliteit bij nieuwe ServiceNow releases.
Eisen:
De aangeboden kandidaat is minimaal in het bezit van een erkend HBO diploma in een ICT- richting.
De aangeboden kandidaat is in het bezit van het ServiceNow Certified System Administrator en Certified Implementation Specialist ITSM.
De aangeboden kandidaat is per 1 juni beschikbaar.
 
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ontwikkelervaring (> 6 maanden) met recent ServiceNow release (minimaal London-release).

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 

Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met Regiesystemen op basis van ServiceNow?
Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met Regiesystemen voor het onderhoud en beheer van fysieke assets op basis van ServiceNow relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
 1. Ervaringen in het ontwerpen en/of ontwikkelen van een Regiesysteem voor onderhoud en beheer van (bij voorkeur) fysieke assets;
 2. Aantoonbaar ervaring met werken in een SIAM georiënteerde omgeving. Voor ervaring telt mee een periode van minimaal 6 maanden;
 3. Aantoonbare ervaring  met ontwikkelen op het ServiceNow platform (minimaal 3 jaar).
De beoordeling van deze eis  vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en/of de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.
 

Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met Integraties met andere systemen op basis van een integratieoplossing (service bus)?
Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met systeemkoppelingen relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
 1. Ontwerpen en/of ontwikkelen van technische koppelingen tussen ServiceNow en andere systemen.
De beoordeling van deze eis  vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en/of de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.

Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met de Customer Service Management module van ServiceNow en de portalfunctionaliteit in het bijzonder?
Criterium: De mate waarin kandidaat aantoonbaar opgedane kennis en ervaring heeft met de ServiceNow module Customer Service Management  relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol: 
 1. De kandidaat heeft bij voorkeur het certificaat Certified Implementation Specialist CSM;
 2. Heeft eerder een portal implementatie van ServiceNow gerealiseerd.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en/of de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.