Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Servicedesk medewerker

2019-05-22 00:00:00
De dienstverlening binnen het team waarin u werkzaam zult zijn is opgebouwd rond een 1e en 2e lijn skilled servicedesk. Daarbij bestaat de 1e lijn niet alleen uit het aannemen van calls maar ook het daadwerkelijk zoeken naar oplossingen en die ook door proberen te voeren. De 2e lijn richt zich naast de werkzaamheden van de eerste lijn ook op het oplossen van complexere verstoringen, het uitvoeren van dagelijkse controlles uitvoeren van changes maar ook ticketafhandeling, en dat alles conform SLA. De tweede lijn moet ook de 1e lijn collega's kunnen voorzien van oplossingen zodat de eerste lijn zijn werk nog beter kan doen. Je wordt primair ingezet voor skilled 1e lijns werkzaamheden en secundair als 2e lijns medewerker en dient daar dan ook flexibel mee om te gaan. Je moet voor deze inzet goed thuis zijn in Microsoft technieken. Windows server en activedirectory zijn voor jou niet vreemd evenals het dagdagelijks beheer. Een ontzettend interessante functie in een hele interessante omgeving en werkveld. Je komt niet in een gespreid bedje terecht en zult dus aan de bak moeten en zaken moeten uitvinden en uitzoeken, maar dan wel binnen een mooie club met professionals. 

Achtergrond opdracht
U maakt met deze functie onderdeel uit van de DICTU divisie Hoog Beveiligd. Dit houdt in dat er wordt gewerkt met een beveiligde infrastructuur. Jij wordt onderdeel van een team dat bestaat uit ca. 30 specialisten die de gehele keten van datacenter tot aan de werkplek ontwikkelt en beheert.De hoog beveiligde dienstverlening heeft een relatief kleinschalig karakter. Het betreft rechtstreekse dienstverlening aan een groep van enkele honderden eindgebruikers. Voor de uitvoering van de dienstverlening is er zowel telefonisch als op de beheerlocatie direct contact met de klant.Daarnaast is regelmatig on-site ondersteuning noodzakelijk op de klantlocaties. Voor het uitvoeren van business projecten is direct klantcontact noodzakelijk. De dienstverlening van de afdeling betreft de structurele levering van ICT-diensten met een hoog beveiligd karakter waar de BIR en VIR-BI op van toepassing zijn.
  • U dient gescreend te worden op AIVD-B niveau (vanaf indienen bij de AIVD tot aan mogelijke afgifte VGB min. 8 weken. In uitzonderlijke gevallen gaat het ook wel eens sneller)
  • U dient in het bezit te zijn van een mobiele telefoon. Deze zal niet door DICTU verstrekt worden.
  • Wij verlenen onze diensten aan de klant op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur. U zult in overleg met uw nieuwe collega deze tijd moeten kunnen overbruggen. De ene dag begint u om 8 uur in overleg met de collega, en de andere dag begint u iets later. Wij verwachten flexibiliteit. Sporadisch wordt in het weekend gewerkt. Zeer sporadisch consignatie.
  • Bent u reeds in het bezit van een geldige AIVD-B, AIVD-A of MIVD screening? Geef dit dan aan bij uw motivatie en geef vooral aan op welk profiel u gescreend bent of was, dit staat in uw VGB. Geef wanneer u dit kunt en wilt ook aan voor welke organisatie u gescreend was of bent. Een geldige screening kan mogelijk een herscreening verkorten. Nogmaals: kan mogelijk verkorten. DICTU betaalt de screeningskosten of de kosten van een herscreening.