Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Sr. Infrastructuur Beheerder. - Den-Haag, Zuid-Holland

2019-05-08 11:22:30
Opdracht:
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De NCTV coördineert de ontwikkeling van een applicatie en een infrastructuur om informatie beschikbaar te stellen aan internationale partners ter bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme . Voor de realisatie de applicatie en infrastructuur is de NCTV op zoek naar een Senior Infrastructuur Beheerder. Als Senior Infrastructuur Beheerder draag je bij aan de ontwikkeling van het systeem en daarmee aan de veiligheid van Nederland en Europa.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Als Senior Infrastructuur beheerder ben je verantwoordelijk voor de uitrol en beheer van de infrastructuur componenten. Jouw kennis van en ervaring met netwerk- en beveiligingsinfrastructuren draag je over aan de medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onder meer de volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:
- Beheer van de centrale infrastructuur (NOC) die volgende verantwoordelijkheden heeft:
o Beheer van veilige communicatie tussen projectdeelnemers (lidstaten)
o Verzorgen van deployment en distributie van applicatie updates
o Beheer van PKI infrastructuur voor zowel applicatie als netwerkcomponenten
o Verzorgen en beheer van SIEM functionaliteit
o Beheer van de totale netwerk infrastructuur en datacenterinfrastructuur
o Beheer van de netwerkcomponenten die uitgerold zijn bij de projectdeelnemers (lidstaten)
o Bewaken van de beveiligingsuitgangspunten
- Het overdragen van specifieke netwerkkennis kennis aan medewerkers van de toekomstige beheerorganisatie
- Ondersteuning van projectdeelnemers voor de correcte werking van de door het project ontwikkelde applicatie.

Eisen:
- kandidaat heeft een afgeronde opleiding op het gebied van informatica/informatiekunde op minimaal HBO niveau
- kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in netwerk- en beveiligingsinfrastructuren op senior beheer niveau (build, operate, maintain, lifecycle ervaring)
- aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Ansible
- aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig inrichten van PKI infrastructuur componenten
- aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig inrichten van firewall infrastructuur componenten
- angeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten en beheren van Linux, Windows Server en VMware vSphere
- aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Docker
- aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig inrichten en beheren van crypto infrastructuur componenten

Wensen:
- aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring ontwerpen en zelfstandig inrichten van architectuurbouwblokken van de volgende deelgebieden: - Telecommunicatie, - crypto infrastructuur, - firewall, - compute/storage, - PKI
- aantoonbare werkervaring met communicatie beveiligingsproductencategorieën, waaronder: - Secunet SINA crypto's, - Firewalls (Cisco of Fortinet of Palo Alto of Checkpoint)
- ervaring met OSS/FOSS operating systemen, waaronder in elk geval Linux (Ubuntu is een pre)
- werkervaring met het ontwerpen en implementeren van infrastructuur die moet voldoen aan de “Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst” (BIR) en het “Voorschrift Informatie Beveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie” (VIR/BI) of Europese voorschriften
- werkervaring met het opzetten en beheren van een Netwerk Operation Center dat verantwoordelijk is voor genoemde verantwoordelijkheden bij “Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden”

Deadline: 17-05-2019 voor 14:00 uur
Tarief: marktconform
Start: 03-06-2019
Duur: 7 maanden met optie op verlenging
Uren: 36

Let op: freelancers moeten bereid zijn voor de duur van de opdracht bij ons op de payroll te komen. Inhuur van derden is wel toegestaan.