Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Sr. Performance tester

2019-06-27 00:00:00
Bureau Test en Review van DICTU (Ministerie van EZK), is voor het programma UPNL op zoek naar een Sr. Performance tester voor de applicatie UPNL.De Sr. Performance Tester, heeft de volgende taken:

• Uitdenken en opzetten van een zoveel mogelijk op continuous delivery gericht performancetestframework.
•Zichtbaar maken van performance bottlenecks/ trends voor elke build
• Uitdragen performanceteststory/mindset binnen een Agile team; verankeren van performancetesten in het Agile proces
• inzet van deep dive /Transaction profiling / Real User Monitoring (APM) bij performancetesten op complexe ketens voor performance en bottleneck analyse• Mede vormgeven van het verder uitbouw van een testautomatiseringsframework (gebaseerd op Cypress.io)
• Mede vormgeven van APM monitoring in productie zodanig dat er een feedbackloop ontstaat van P naar OTA en v.v.Verbijzondering kennis en vaardigheden bij het profiel:
• Initiatiefrijk, onafhankelijk en creatief
• Technische & conceptuele kennis van regelgedreven softwareplatformen/bedrijfsprocessen, Blueriq ervaring is een pré
• Ervaren senior performancetest consultant gewenst
• Toolonafhankelijk kunnen denken en pionier in het aandragen van oplossingen
• Ervaring met build frameworks (bv Jenkins)
• Ervaring met inzet van APM suites in performancetesttrajecten, ervaring met Dynatrace is een pré
• Ervaring met diverse programmeertalen, bij voorkeur Javascript (schrijven) en Java (lezen)
• Globale infrastructuurkennis
• Ervaring met testautomatisering
• Ervaring met Neoload is een pré
• Ervaring met GUI based test automation, bv. HP TruClient/Cypress.io, ervaring met X-path/JQuery gewenst

Achtergrond opdracht*
RVO is belast met het verzamelen en verwerken van subsidieaanvragen. Voor verschillende subsidieregelingen kunnen aanvragen worden ingediend. Er wordt gewerkt aan de oplevering van een nieuw platform (model gedreven/direct executeerbare modellen) waarin continu wijzigende wetten en regels zeer snel kunnen worden doorgevoerd in een groeiend aantal regelingen; door de kort-cyclische levering van software naar productie is er gevraagd om de opzet van een continuous performance testing en monitoring framework.Voor de opdrachten van het programma UPNL, wordt een Sr. kwaliteitsmedewerker in de rol van Performance tester gevraagd. Belangrijk hierbij zijn de technische en communicatieve vaardigheden van de tester. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties Den Haag en Zwolle. De verdeling hiertussen is ongeveer gelijk.