Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Sr. Projectsecretaris

2019-05-06 00:00:00
Wij zijn op zoek naar versterking van het project management office met een senior projectsecretaris. Het betreft hier een ICT-project.

Werkzaamheden of prestatiedoelstelling van de opdracht:
 • Inrichting, zorgdragen en bewaking van rapportage over het verloop van het project;
 • Realiseren van de projectadministratie en -documentatie;
 • Adviseren van de programmamanager bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het project;
 • Werkzaamheden overnemen van de programmamanager bij afwezigeheid;
 • Verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de programmamanager;
 • Optreden als secretaris bij besprekingen van de programmamanager;
 • Bijdrage leveren aan risico inventarisaties en risico analyses;
 • Zorgen voor de planningcoördinatie en de inhoudelijke voorbereiding van stuurgroepbijeenkomsten
 • Bijdragen aan de besluitvorming m.b.t. het project en daartoe deelnemen aan diverse overleggen;
 • Opstellen van integrale programmaplanningen samen met de programmamanager;
 • Bewaken, bevorderen en gebruiken van de projectmanagementmethodiek binnen het project;
 • Leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de projectmanagementmethodiek;
Agentschap Telecom (AT) is per 1 maart 2019 het programma DigiAT gestart. Het programma geeft invulling aan de ambitie van AT om de dienstverlening te digitaliseren en te vernieuwen. De vernieuwing maakt het mogelijk te voor klanten van AT om via een 'MijnAT' portaal toegang te krijgen tot de dienstverlening. Voor medewerkers wordt zaakgericht werken mogelijk gemaakt.

Het DigiAT programmateam is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het project binnen het agentschap. De project office manager (PMO) wordt ingezet op diverse onderdelen van het programma. De PMO draagt zorg voor het maken en bewaken van afspraken, opstellen van verslagen en het volledig houden van het totale projectdossier. De PMO is in staat in samenspraak met de programmamanager de benodigde lijnen uit te zetten die leiden tot een succesvol project. De PMO treedt daarbij op als sparring partner van de prorammamanager en vervangt deze bij afwezigheid. De PMO ondersteunt bij de voorbereiding, inrichting en uitvoering van een project en onderhoudt daarvoorin voorkomende gevallen, namens de programmamanager, contacten met diverse interne en externe belanghebbenden.