Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Teamleider Projecten L&I

2019-05-13 00:00:00

Als teamleider stuur je een landelijk opererend team aan. Dit team bestaat uit projectmanagers en engineers. De projectmanagers richten zich specifiek op nieuwbouw en verbouw van veelal complexere middenspanning-installaties en verbindingen. Ook projectmanagement op Aanleg c.q. Uitvoeringsniveau voor meer complexe ketenbrede (innovatie)projecten voortkomend uit de energietransitie of meerjarige projecten vanuit Asset Mgt. worden hier ingevuld. Denk daarbij aan de uitrol van Groen Gasprojecten, grootschalige wind-opwek, NEN1059, GNIP, DC-netten, LMI etc. en de kennisoverdracht daarvan binnen de keten realisatie GV + R&N.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je team en van de individuele teamleden. Je hanteert hierbij een coachende stijl en bewaakt continu de balans dus het belang van de medewerker en de organisatie. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan het team. Je rapporteert aan de Manager PO&I. Je bent in de positie een grote bijdrage te leveren aan misschien wel de mooiste projecten.

 Verder:

  • Denk je mee en stem je af over de prioriteiten in de planning binnen het jaarlijkse werkpakket van PO&I (ca. € 50 mln.) en de keten GV/R&N;
  • Behoudt je overzicht over je eigen team t.b.v. de projectenwerkstroom en inzetbaarheid van de medewerkers;
  • Ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output van je team en bewaakt de relaties met de interne en externe klanten;
  • Draag je bij aan het opstellen van het beleid op afdelingsniveau en het daaruit voortvloeiende operationele (team)plan, rekening houdend met de ontwikkelingen en vastgestelde strategie;
  • Ben je in staat medewerkers te beoordelen en, waar nodig, te helpen bij hun verdere ontwikkeling;
  • Heb jij een goede ‘antenne’ voor klantsignalen. Markt- & productinnovaties worden in jouw team gesignaleerd en vertaald naar mogelijkheden en impact voor de Aanleg;
  • Opereert jouw team landelijk in alle regio’s. Je signaleert en bewaakt met je team in welke mate werkafspraken uniform worden uitgevoerd en zoekt voortdurend in dialoog met collega’s in de regio’s naar mogelijkheden om de primaire Aanleg-processen (GV, R&N en Projecten) verder te optimaliseren.