Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Teammanager Architectuur

2019-05-08 00:00:00
SMZ staat aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van processen, gegevenshuishouding en applicaties (het IV-landschap). Naast een fundamentele vernieuwing van het IV-landschap is het noodzakelijk om bestaande IV-voorzieningen goed te blijven onderhouden. Om de veranderingen op een beheersbare wijze door te voeren is een krachtig architectuurteam onontbeerlijk. Het huidige architectuurteam bestaat uit twee deelteams (totaal 5 bedrijfsarchitecten, 1 informatiearchitect en 2 IT-architecten). De lead-architect geeft inhoudelijk sturing aan de werkzaamheden.
 
Het huidige architectuurteam presteert niet optimaal. Er ligt veel werk en de samenwerking binnen het team en met de omgeving behoeft verbetering. Daarnaast moet innovatie binnen SMZ goed gepositioneerd worden. Kansrijke ideeën lopen het risico om niet tot implementatie te komen, waarbij veel tijd en geld verloren gaan.
 
Door het vertrek van de verantwoordelijke manager is er een vacature voor een manager/coördinator Architectuur & Innovatie. Het betreft in eerste aanleg een opdracht voor 1 jaar.
 
Intensieve samenwerking met:
  • IV-regisseur/Directeur IV-SMZ: de manager rapporteert hiërarchisch aan de IV-regisseur, die eindverantwoordelijk is voor het architectuur- en innovatieteam binnen SMZ.
  • Manager Architectuur, Technologie & Innovatie: de manager rapport functioneel aan de Manager Architectuur, Technologie & Innovatie bij het CIO Office, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van architectuur UWV-breed.
  • Lead-architect: de manager werkt intensief samen met de lead-architect, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het werken onder architectuur binnen SMZ en hierover in UWV-brede gremia afstemming heeft.
Taken/werkzaamheden
Naast de dagelijke operationele leiding over het team, omvat het takenpakket ook de volgende specifieke opdrachten:
  1. SWOT-analyse van het huidige team, rekening houdend met UWV-brede ontwikkelingen op de architectuurfunctie.
  2. Maximaal 3 maanden na de start: opleveren van een verbeterplan, geaccordeerd door de IV-regisseur en leadarchitect SMZ.
  3. Uitvoeren verbeterplan: effectueren verbetermaatregelen.
  4. Maximaal 9 maanden na de start: evaluatie van genomen verbetermaatregelen, inventariseren restpunten en additionele verbetermaatregelen.
  5. Effectueren restpunten en additionele verbetermaatregelen