Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Technisch Adviseur Systeem integratie Tunnelbediening - Delft, Zuid Holland

2019-07-09 12:10:29
Standplaats: Delft
Startdatum: 1 augustus
Periode: 6 maanden
Inzet: 36 u p wk
Intakes: 17 juli 
Werkzaamheden zullen plaatsvinden op meerdere plaatsen binnen Nederland zoals Delft, Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht en Haarlem.

Voor de standaardisatie van Industriële Automatisering (IA) oplossingen heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen zogenaamde bouwblokken te ontwikkelen, inclusief de bijbehorende dienstverlening gedurende de life-cycle. Eén van de bouwblokken is die voor de 3B (Bediening, Bewaking en Besturing) van Rijkswaterstaat tunnels. Het project 3B Tunnels ontwikkelt het bouwblok 3B Tunnels voor toepassing in tunnelprojecten. Om de 3BT scope te af te bakenen wordt het 3BT geplaatst in een breder verband: het integrale ontwerp voor Tunnel Technische Installaties (TTI).

Voor het ontwikkeltraject zoekt RWS een Technisch Adviseur Systeem Integratie Tunnelbediening. Deze adviseur maakt deel uit van het bouwteam integraal ontwerp TTI. Het bouwteam heeft als doel de onderkende bouwblokken af te bakenen en de interfaces te beschrijven. Je bent met andere collega’s in het team verantwoordelijk voor de architectuur van het integrale ontwerp TTI, en richt je met name op de raakvlakken en leveringen van bouwblokken in het bediendomein. Voor dit domein moet de scope van de bouwblokken en de raakvlakken met 3BT en de TTI worden beschreven.

Je stelt daartoe ontwerp nota’s op voor de inpassing in de TTI van bestaande en nieuwe bouwblokken en analyseert welke eisen van de Landelijke Tunnel Standaard worden ingevuld door de bouwblokken. Je werkt hierin samen met de systeemarchitecten en product eigenaren van de bouwblokken. Je hebt grondige kennis van de technische architectuur bij Rijkswaterstaat. Jouw rol vereist dat je de integrale eisen en het systeemontwerp goed kunt afstemmen en communiceren met stakeholders. Het is ook van belang dat je aantoonbaar inhoudelijke kennis hebt van de Landelijke TunnelStandaard (LTS) en werkt conform de door de LTS voorgeschreven processen. Op basis van deze kennis heb je ervaring met het leveren en inpassen van systemen in tunnels en/of bruggen.

Naast het opstellen van ontwerp nota’s zal de Technisch Adviseur ook betrokken zijn bij bouwblok leveringen aan een of meerdere tunnels om de praktijkervaring te kunnen verwerken in de ontwerpen.

Werkzaamheden:
 1. Opstellen en beoordelen van Ontwerp Nota’s voor de plaats van bouwblokken in het geheel van de TTI.
 2. Opstellen van (detail) Technische Ontwerpen voor Bediensystemen in Verkeerscentrale en tunnel met de interface naar 3B en TTI.
 3. Analyseren welke eisen van de LTS worden ingevuld binnen de scope van de RWS bouwblokken.
 4. Analyseren en afstemmen bij gebruikers, beheerders en onderhouders van huidige en toekomstige systeemarchitectuur en functionele eisen.
 5. Toetsen op volledigheid, duidelijkheid en consistentie met eerder opgestelde architectuur, eisen en documentatie.
 6. Adviseren Technisch manager over systeem integratie, planning en risico’s.
 7. Contact onderhouden met functioneel beheerders, architecten, product eigenaren en applicatiebeheerders.
Functiecriteria
Functie eisen:
 • HBO/WO diploma Ekectrotechniek of Informarica
 • Ervaring als Technisch Adviseur op de gebieden van Architectuur en Systeem Integratie
Functiewensen:
 1. Kennis van technisch gerichte analyse-, ontwerpmethoden en – technieken.
 2. Ervaring met de bouwblokken van de VC2012 architectuur binnen Rijkswaterstaat
 3. Kennis van de RWS architectuur voor Verkeersmanagement en tunnelbediening; kennis van kaders als het Uniforme Koppelvlak Verkeerscentrale.
 4. Ervaring met de Landelijke Tunnel Standaard binnen Rijkswaterstaat
 5. Ervaring met industriële automatisering, met name voor tunnel- en brugbediening
 6. Recente ervaring met een leveringsproject van bouwblokken binnen Rijkswaterstaat tunnels is een pre