Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Technisch/ICT Projectleider

2019-05-08 00:00:00
De structureel en steeds sneller veranderende omstandigheden vragen om verandering van het optreden van de KMar.

Toenemende dreigingen en soorten dreigingen vragen om nieuwe of gewijzigde “operationele capabilities”. Denk bijvoorbeeld aan de recentelijke introductie van hoog-risicobeveiliging naar aanleiding van verhoogde terreurdreiging.

Ook technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen, en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.

Vooral de toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken de dreigingen minder lokaal, en nopen tot een andere besturing. Onder het programma IGO wordt een ‘landelijk’ georiënteerde besturing ingevoerd, die samenhang en overzicht (focus) houdt, synergie bewerkstelligt tussen de afzonderlijke operaties en zo nodig accenten kan verleggen indien de situatie daar om vraagt.

Het belang van samenwerking neemt steeds meer toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.

De KMar past zich aan. Veranderende taken, veranderende werkwijzen, veranderende organisatiestructuren en besturing, veranderende relaties met andere organisaties.

De veelheid aan taken van de Koninklijke Marechaussee, de snel veranderende situaties waarin hij of zij zich kan bevinden en de dynamiek daarin vereisen dat die Marechaussee steeds goed geïnformeerd moet zijn over zijn situatie. Eigenlijk willen we dat hij of zij steeds beter geïnformeerd is, beschikt over informatiedominantie. Wat gebeurt er, met wie of wat heb ik van doen, wat kan en mag ik, over welke middelen kan ik beschikken, waar zijn mijn collega’s, wat wil mijn commandant dat ik doe.

Achtergrond opdracht
Een van de veranderprojecten voor de KMar is het project Module Handhaving KMar, dat zich richt op de IV-ondersteuning van het technische niveau, de uitvoering van de operatie.

Het project BV KMar richt zich op de uitvoerende ofwel executieve marechaussee en vooral op de event/casus-, feit-, zaak- en incidentregistraties en de ondersteuning van operationele medewerkers bij hun werkopdrachten. Deze registraties richten zich op de domeinen Opsporing, Handhaving en Toezicht. Het project realiseert de vervanging van de registratie- en ondersteuningsfuncties voor de handhavingstaken geïntegreerd in deze nieuwe gebruikersomgeving.

Rol technisch projectleider Binnen het project Module Handhaving KMar zijn wij op zoek naar een technisch projectleider. Als technisch projectleider ben je resultaatverantwoordelijk voor en leid je het deelproject wat te maken heeft met de technische realisatie van de Module.

Je zorgt voor de realisatie van de producten volgens planning en budget en ondersteunt de besluitvorming in de verschillende fasen van een project. Ook lever je management- en sturingsinformatie aan en ben je sparringpartner voor de algemeen projectleider. Je vindt snel je weg binnen de JIVC organisatie en kunt bij de diverse stakeholders draagvlak creëren.

Je stemt af met diverse belanghebbenden binnen en buiten Defensie zoals inkoop en onderhoud- en ontwikkelafdelingen om werk uit te zetten en gedaan te krijgen. Belangrijk hierbij zijn afstemming over functionaliteit, technische vertaling en prioritering van werkzaamheden.

Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, doortastendheid en creativiteit. Je verdiept je in de materie, analyseert, doet implementatie- en verbetervoorstellen en stemt af met collega’s, counterparts en stakeholders.

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden

Werkzaamheden De technisch projectleider:
1. Ondersteund de algemeen projectleider bij het project
2. Heeft de dagdagelijkse leiding over het deelproject ‘infrastructuur’ binnen het project MHHK en stuurt het team aan
3. Realiseert mede de projectdoelstellingen van het project MHHK.
4. Creëert de benodigde (rand)voorwaarden voor realisatie.
5. Bouwt op operationeel niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden, binnen JIVC en met de leverancier.