Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Test engineer - Den Haag, Zuid-Holland

2020-10-01 07:51:40
Locatie: Den Haag
Startdatum: afhankelijk van de screening VGB B; naar verwachting 1-12-2020 of 1-1-2021
Einddatum:  31-12-2021, met optie op verlenging
Inzet: 36 uur per week
Max. tarief: In Overleg
Deadline: 13-10-2020
English speaking possible?: no


Werkzaamheden:
De divisie Digitale en Biometrische Sporen (DBS) houdt zich voornamelijk bezig met forensisch onderzoek binnen geautomatiseerde systemen. Veel soorten software en hardware passeren hierbij de revue. DBS werkt niet alleen voor de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar ook voor de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten (FIOD en SIOD), de Algemene Inspectiedienst (AID) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Team FSE-A (Forensische Software-engineering Applicaties) ontwikkelt software die van groot belang is in forensisch onderzoek. Wat wij maken móet goed zijn, omdat de toekomst van mensen ervan afhangt. Wordt iemand vrijgesproken of schuldig bevonden? Als tester speur jij naar fouten in applicaties, waardoor de software engineers de producten kunnen optimaliseren en verbeteren. Beschrijving dienst, aanleiding en doel Bij het FSE-A Team (Forensische Software-engineering Applicaties) werken wij in kleine groepjes aan het uitwerken en beschikbaar maken van nieuwe forensische analysetechnieken op het gebied van datarecovery, data-analyse, DNA, chemische analyses, (kogel)krassporen, verkeersongevallen, cryptografie, exploits en statistiek. Deze software ontwikkelen we voornamelijk in Java, maar ook in C++, OpenCL en diverse webapplicatie-frameworks.

Eisen:
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden - niet in de 3e persoon geschreven)
 • De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO+-niveau. (bv. HBO/WO afhankelijk van de opleiding)
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar in het CV beschreven dat hij/zij minimaal 2 jaar werkervaring heeft met het opzetten en uitvoeren van functionele testen.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar in het CV beschreven dat hij/zij minimaal 2 jaar werkervaring heeftmet de testmethodiek TMap en/of ISTQB Foundation.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar beschreven in het CV dat hij/zij minimaal 2 jaar werkervaring heeft met het maken van een product risico analyse (PRA) en met het specificeren van de test scenario’s.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar in het CV beschreven dat hij/zij minimaal 2 jaar werkervaring heeft met softwaretools voor behaviour driven development.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar in het CV beschreven dat hij/zij minimaal 1 jaar werkervaring heeft met Java.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar in het CV beschreven dat hij/zij minimaal 2 jaar werkervaring heeft met het schrijven van automatische testen. Bij voorkeur m.b.v. JBehave en Java.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar in het CV beschreven dat hij/zij minimaal 2 jaar werkervaring heeft met het testen van web applicaties, bijvoorbeeld met Selenium.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar in het CV beschreven dat hij/zij ervaring heeft met versiebeheer zoals git of svn. (dit).
Wensen:
 • De aangeboden kandidaat ervaring met het opzetten en uitvoeren van functionele testen.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met behaviour driven development voor het ontwikkelen van geautomatiseerde testen.
 •  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het schrijven van geautomatiseerde testen in Java.
Reageren kan nog tot bovenstaande deadline door middel van een CV in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.