Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Tester

2019-07-10 00:00:00

Voor de projecten Gecombineerde Data Inwinning binnen het GIS ( geografische informatie systemen) cluster wordt er een uitvraag gedaan voor 1 tester, wij zoeken dus geen coordinator of testmanager. De projectaanpak is DevOps/Agile/SCRUM waarin door middel van sprints de gevraagde producten worden opgeleverd.


Kerntaken binnen het scrumteam zijn uitvoeren van: systeemtest, interfacetest en installatietesten. Verder wordt er ondersteuning geleverd aan de gebruiker acceptatie test ( GAT) en technisch applicatie beheer. Er worden hoge eisen gesteld aan het snel zelfstandig kunnen uitzoeken van functionaliteit ( gezien de staat van de documentatie)


Verder wordt er gewerkt aan een geautomatiseerde testset die met behulp van cucumber en selenium wordt opgezet


Achtergrond opdracht

In Nederland is veel grond in gebruik als landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor het telen van gewassen of als grasland voor de beweiding van vee. Daarnaast is grond belangrijk voor het uitrijden van meststoffen. Vanuit het GIS cluster wordt er gewerkt aan applicaties van waaruit een akkerbouwer, veehouder of tuinbouwer zijn/haar grond kan registreren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het registreren van oppervlaktes, gewas, ligging en wijzigingen daarvan


Relaties van RVO.nl geven met het invullen van een opgave gegevens door voor de Landbouwtellingen en de mestwetgeving. Ok worden er uitbetalingen van betalingsrechten en een aantal subsidies aangevraagd.