Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Uitzendplatform voor onderwijzers

2019-11-16 17:12:44
We gaan een platform bouwen voor leraren die bij willen klussen in de nascholing. De klanten zijn onderwijsinstellingen en individuele leraren met een professionaliseringsvraag. Het 'aanbod' zijn leraren die hun specifieke expertise willen delen met de beroepsgroep. Het MVP is een eenvoudige website, dat bestaat uit 10 profielen van leraren, een knop waarmee een vraag gesteld kan worden aan de leraar en een knop waarmee de leraar geboekt kan worden...