Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Unit Manager

2019-05-14 00:00:00
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Netwerken. De primaire doelstelling van de Sectie Netwerken is het exploiteren van de Defensie-infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. Voor de sectie zal medio 2019 een significant aantal inhuur ICT medewerkers worden aangetrokken om aan verwachte behoefte te kunnen voldoen. De functionaris is verantwoordelijk voor en bewaakt het gehele proces vanaf het indienen van de behoeftes en budgetallocaties tot en met het administratief ondersteunen van de inhuur medewerkers als zij eenmaal operationeel zijn.

Achtergrond opdracht
Ondersteuning is nodig om de verwachte hoeveel inhuurpersoneel bijtijds en correct te kunnen verwerken en de medewerkers te kunnen ondersteunen bij hun instroom en dagelijkse werkzaamheden.