Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Webredacteur Onderzoek

2019-05-16 00:00:00
Als (web)redacteur Onderzoek ondersteun je de medewerkers van het cluster Openbare bibliotheken van de afdeling Onderzoek bij de communicatie over en de organisatie van hun activiteiten. Je voert redactie over artikelen, onderzoeksrapporten en andere publicaties, schrijft nieuwsberichten en houdt de websites Bibliotheekinzicht en het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) bij. Daarnaast ondersteun je in de communicatie van de projecten Impact, de Kennisagenda, Bibliotheekinzicht en het BOP, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. Je bent gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar, maar op flexibele basis. In drukke weken kan dit oplopen tot maximaal 4 dagen per week.

Uit te voeren werkzaamheden
In nauwe samenwerking met onderzoeksadviseurs ben je verantwoordelijk voor het:
Schrijven en redigeren van populair-wetenschappelijke artikelen en rapportages
  • Verzamelen van passend beeldmateriaal bij onze communicatie uitingen
  • Opstellen van aankondigingen, uitnodigingen en andere berichten rondom onderzoeken die worden uitgezet
  • Opstellen van nieuwsberichten over onderzoeksprojecten die via verschillende kanalen worden verspreid
  • Bijhouden van de website Bibliotheekinzicht (artikelen online plaatsen en bijwerken, mailbox beheren)
  • Bijhouden van de website van het BOP (actuele informatie over lopende en afgeronde onderzoeken, planning, nieuwsberichten en rapportages publiceren)
  • Praktisch organiseren van kennisbijeenkomsten.