Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

strategisch adviseur kennismanagement - Den Haag, Zuid Holland

2019-05-13 06:55:46
De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 1 juni 2019.

De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging samen organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Kennis delen, inspireren, co-creëren en realiseren als 1 krachtige lokale overheid draagt hieraan bij en geeft veel energie.

Doel van de opdracht
Als strategisch adviseur kennismanagement adviseer je op welke wijze kennismanagement kan bijdragen aan de beweging samen organiseren (zowel binnen de klant als voor en samen met gemeenten). Je leidt het in goede banen, zorgt dat kennismanagement een goede plaats krijgt binnen de werkprocessen en ondersteuningsactiviteiten en je helpt dit succesvol uit te voeren. Je zorgt ervoor dat de opgedane kennis (onder andere bij de events) goed wordt geborgd en hergebruikt. Je treedt op als adviseur voor en werkt samen met collega’s bij het toepassen van kennismanagement bij hun projecten. Bij de opzet en uitvoering van de kennisevents werk je nauw samen met het team communicatie. Je maakt gebruik van moderne, technologische middelen als dit bijdraagt aan de behoeften van gemeenten en collega’s. De behoeften en het eigenaarschap van gemeenten staat bij de wijze van invulling van het kennismanagement voorop. Je rapporteert aan de unitmanager Samen Organiseren.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
• Zorgdragen voor de opzet en uitvoering van kennismanagement (proces, organisatie), afgestemd op de behoeften van gemeenten en collega’s;
• Bespreken van de wensen en behoeften van en gevraagd en ongevraagd adviseren aan collega’s met betrekking tot (kennismanagement waaronder leerplatform, events);
• Onderhouden van een kennisinfrastructuur: coherente set van voorzieningen gericht op het ontwikkelen, vastleggen en distribueren van kennis;
• Zicht houden op en samenwerken waar nodig met het team dat ondersteunt bij het organiseren van events;
• Fungeren als aanspreekpunt voor de organisatie gedurende een evenement zoals fieldlabs;
• Opstellen van noodzakelijke documenten zoals werkplannen, voortgangsanalyses, etc. voor de bovenstaande activiteiten.

Kennis- en ervaringsvereisten
• Afgeronde WO-opleiding bij voorkeur in het vakgebied communicatie, kennismanagement, eventplanning;
• WO werk- en denkniveau, blijkend uit cv/opdrachten;
• Ruime kennis van en ervaring met (minimaal 5 jaar in de afgelopen 7 jaar, aantoonbaar in cv) kennismanagement en het toepassen van kennismanagementinstrumenten;
• Ruime ervaring (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) met het opzetten en de uitvoering van kennisinfrastructuur voor effectieve kennisuitwisseling en samenwerking;
• Ervaring in het inhoudelijk organiseren van kennisevents;
• Ervaring in projectmatig werken (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar, aantoonbaar in cv) en het behouden van overzicht over projectplanning, draaiboek en budget;
• Aantoonbaar ervaring met het vertalen van doelstellingen naar een passend eventconcept;
• Ruime ervaring (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) met projectmanagement.

Houdingaspecten
• Klantgericht
• Dienstverlenend
• Kwaliteitsgericht
• Proactief
• Resultaatgericht
• Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)

Resultaat van de opdracht
Uitvoeren van en verantwoordelijk voor de opzet, organisatie en uitvoering van het kennismanagement en bijbehorende kennisinfrastructuur.

Op te leveren resultaten:
• Zorgdragen voor de opzet en uitvoering van kennismanagement, afgestemd op de behoeften van gemeenten en collega’s;
• Bespreken van de wensen en behoeften van en gevraagd en ongevraagd adviseren aan collega’s met betrekking tot (kennis)events;
• Het onderhouden van een kennisinfrastructuur: coherente set van voorzieningen gericht op het ontwikkelen, vastleggen en distribueren van kennis;
• Zicht houden op en aansturen waar nodig van het team dat ondersteunt bij het organiseren van events;
• Bij grote events als fieldlabs fungeren als aanspreekpunt voor de organisatie gedurende het evenement;
• Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke documenten als werkplannen, voortgangsanalyses, etc.

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 30 september 2019 met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden.
Max inkooptarief FixedToday is 90 euro
De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.