In welke maanden is het aanbod van freelance opdrachten het grootst?


Wat is het beste moment om van opdracht te wisselen? In het begin van het jaar als er nieuwe budgetten zijn, of vlak voor het einde van het jaar als budgetten op moeten en projecten moeten worden afgemaakt? Freelapp.nl verzamelt de opdrachten van diverse bronnen. Op basis van die data geven wij per bron een beeld in welke maand het meeste nieuwe freelance opdrachten verschijnen.

Hoewel het aantal opdrachten per bron sterk verschilt, zijn maart, april en mei de beste maanden zijn voor acquisitie. In oktober is er nog een duidelijke stijging van het aantal freelance opdrachten. Mogelijk zijn dat projecten die voor het einde van het jaar nog moeten worden gerealiseerd.

Uitleg over de grafiek

In de grafiek staan de freelance opdrachten van de bronnen die door Freelapp.nl zijn gekoppeld. Als er een nieuwe bron is, heeft deze in de eerste maand vaak minder freelance opdrachten. De laatste maand in de grafiek is de huidige maand. Daardoor kan de grafiek sterk dalen in het begin van de maand.